Uppsökande

Uppsökande verksamhet

Verksamheter inom vård och omsorg, som vänder sig till äldre och personer med funktionsnedsättning, kan vända sig till Trelleborgs bibliotek för biblioteksservice.

Denna biblioteksservice kan variera utifrån efterfrågan från verksamheterna. Bokdepositioner kan plockas ihop av personal på bibliotek och hämtas på biblioteket.

Dagverksamheterna erbjuds större depositioner som byts ut regelbundet.

Temalådor med böcker, film och musik på cd finns till utlån. Lådorna distribueras ut till verksamheterna av Trelleborgs bibliotek.

Det finns också möjlighet att få besök av en bibliotekarie som informerar, ger tips på hur man kan använda böcker inom den dagliga verksamheten inom vård och omsorg, till exempel till högläsning, minnesträning och inom ett tema som ett komplement till andra aktiviteter.

Kontakta biblioteket för mer information.

Språk