Skolbibliotekarier

Skolbibliotekarierna i Trelleborg

I Trelleborgs kommun är vi i dag 6 skolbibliotekarier som samverkar med alla kommunala grundskolor.

Hos oss finns det god kännedom om såväl läs- och skrivutvecklande arbetsmetoder, som relevant och åldersanpassad litteratur. Vi inspirerar till läsning, bland annat genom bokprat, som är en kombination av lästips och förförståelse. Ibland kopplar vi bokprat till fördjupning i genrer som exempelvis deckare eller fantasy. Dessutom arbetar vi ofta vidare genom återbesök med olika former av boksamtal för att fördjupa förståelsen. Andra exempel på de praktiska metoderna som vi arbetar med är skrivar- och berättarverkstad. Innhållet till dessa kan vara serier, sagor, framtidens ord, troll, fan fiction eller naturfenomen.

Genom att aktivt arbeta med elevernas läsförståelse verkar vi för att ge kommunens elever nya möjligheter till större måluppfyllelse. God läsförmåga och läsförståelse är grunden i de flesta skolämnen. Vår främsta målgrupp är eleverna men verksamheten är även tillgänglig för pedagoger och föräldrar. Vi håller bland annat i fortbildningar och besöker föräldramöten. För att eleverna ska få de bästa förutsättningarna i sitt lärande krävs det att skolbibliotekarier, pedagoger och föräldrar är medvetna om att det krävs gemensamma insatser.

Vi arbetar även för att utveckla informationskompetenser. Vi alla behöver vara medvetna om hur vi söker och värderar information oavsett det format vi möter den i. Informationssökning startar dock mycket tidigare, hur en uppgift formuleras är viktigt för det sökbeteende eleverna tränar. I skolans läroplaner är ett källkritiskt och reflekterande arbetssätt något som ska vara en naturlig del av vardagen i skolan. Att integrera läs- och skrivfrämjande aktiviteter med exempelvis kritiskt informationssökande blir både spännande och begripligt för eleverna.

Vi bidrar med inköpsförslag, gallring och organisering av skolornas biblioteksrum för att dessa ska bli så tillgängliga som möjligt för eleverna. Skolbiblioteken är elevernas bibliotek. Därför har vi tillsammans med biblioteksansvariga på skolorna startat grupper där eleverna är aktiva och delaktiga i skolbibliotekens utveckling.

Förutom att vi samverkar med pedagogerna i skolan samarbetar vi även med IKT-pedagogerna på AV-media, specialpedagogerna på Skoldatateket och andra resurser i skolorna. Tillsammans är vi olika resurser i det utvidgade skolbiblioteket.

 

Skolbibliotekarierna finns på sociala medier 

På Facebook: Skolbibliotekarierna i Trelleborg

På Instagram publicerar vi boktips med tilltänkt målgrupp från 13 år och upp. Du hittar oss på: @baraettkapiteltill

Är du pedagog och vill ta del av pedagogisk inspiration? Sök då upp bloggen: pedagog.trelleborg.se

Språk