Samhällsspegeln special våren 2020

Trelleborg i fokus

Torsdagen den 30 januari, klockan 12.00, Trelleborgs bibliotek. Gratis biljett.

Trelleborgs Hamn bygger för framtiden. Lunchföredrag med Jörgen Nilsson

Cirka 90 % av all export och import kommer via båt. Trelleborgs Hamn är Skandinaviens största RoRo-hamn och en av  Norra Europas viktigaste knutpunkter för sjötransporterna till och från Skandinavien. Trelleborgs Hamn realiserar nu Vision 2025 och bygger bland annat fyra nya färjelägen, nya uppställningsplatser, nya byggnader för kontor och ny incheckning med mera. Är du intresserad av att veta varför hamnen byggs ut och flyttar mot sydost? Välkommen att lyssna och ställ frågor till Jörgen Nilsson, VD för Trelleborgs Hamn AB.

 

Torsdagen den 12 mars, klockan 12.00, Trelleborgs bibliotek. Gratis biljett.

Från hamnstad till attraktiv kuststad. Lunchföredrag med Charlotte Lindström

Nya havsnära stadsdelar med drygt 4000 bostäder och ett business center med fokus på cirkulär ekonomi, i anslutning till ny ringväg och hamninfart. Det är målet med Trelleborgs kommuns omfattande stadsutvecklingsprojekt Kuststad 2025. Projektledare Charlotte Lindström berättar om planerna.  

 

INSTÄLLD! Torsdagen den 26 mars, klockan 12.00, Trelleborgs bibliotek. Gratis biljett.

Bygga vid havet eller lämna det? Lunchföredrag med Johannes Hagström      

Den pågående klimatförändringen leder bland annat till att havsnivåerna stiger. Det för med sig ökad erosion på våra stränder, allt från vacker orörd natur vi använder för rekreation till att vägar och våra bostadshus äts upp eller sköljs bort av havets vågor.

Samtidigt hör vi talas om nya storskaliga projekt där tusentals bostäder ska byggas i det som idag är hamnområden i centrala Trelleborg. Exploateringen av före detta hamnområden sker i många andra städer också, så varför väljer man att bygga just där?

Under föredraget berättas om faktorerna som orsakar havsnivåhöjningen, hur stor den kan bli och om osäkerheten i de prognoser som experterna ger oss. De olika alternativ som finns för att skydda kusten och det arbete som vi i Trelleborgs kommun gör för att anpassa oss till det nya klimatet kommer att presenteras. Avslutningsvis blir det ett resonemang kring de för- och nackdelar som finns med att bygga strandnära bostäder i till exempel Trelleborgs tätort.

 

.......................................

Om du vill få e-post med nyheter om alla våra arrangemang så kan du:

Anmäla dig via ett formulär.

Skicka en e-post till arrangemang.bibliotek@trelleborg.se

Språk

Trelleborgs bibliotek

Trelleborgs bibliotek

Anderslövs bibliotek

Anderslövs bibliotek

Gislövs bibliotek

Gislövs bibliotek

Bokbussen

Bokbussen