Samhällsspegeln våren 2019

Torsdag, 31 januari, klockan 12.00, Trelleborgs bibliotek. Gratis biljett.

Framtidens bränsle för framtidens bilar. Lunchföredrag med Ola Wallberg

Bioetanol och biogas, bränsle för framtidens bilar, forskas det på i Lund. Forskningen är inriktad mot energieffektiva separationsprocesser och vad som populärt kallas bioraffinaderier.

Ett bioraffinaderi bygger på samma princip som oljeraffinaderier, d.v.s. att starta från en råvara och raffinera den till en uppsjö av olika produkter t.ex. bränsle, material, foder och energi.

Ola Wallberg, docent i kemiteknik vid Lunds Universitet, berättar dels om den pågående forskningen men belyser också vad vi måste tänka på för att kunna uppfylla klimatmålen.

Torsdag, 28 februari, klockan 12.00, Trelleborgs bibliotek. Gratis biljett.

Hjärnans struktur och språkförmåga: större är inte alltid bättre. Lunchföredrag med Mikael Roll

Det har nyligen upptäckts en förbluffande stark relation mellan tjockleken på hjärnbarken och hur stor förmåga människor har att använda olika delar av språket. Tjockare hjärnbark i de regioner som är viktigast för grammatik gör oss exempelvis bättre på att lära oss grammatiken i ett nytt språk. För andra förmågor, t.ex. att höra skillnader i tonhöjd, verkar det å andra sidan bättre att ha tunnare hjärnbark i relevanta områden. Mikael Roll, från Lunds Universitet, kommer att prata om varför tjockare eller tunnare hjärnbark på olika ställen i hjärnan kan vara fördelaktigt för olika delar av språkförmågan.

 …

Torsdag, 4 april, klockan 12.00, Trelleborgs bibliotek. Gratis biljett.

Vittnesmål från Carlstens fästning. Samhällsideologi, rättsväsende och människosyn utifrån svenska straffångars perspektiv. Lunchföredrag med Bonnie Clementsson

Under 1800-talet identifierades en rad samhällsproblem i Sverige såsom ökad fattigdom, brottslighet och prostitution. Den styrande eliten ansåg att orsakerna till problemen främst berodde på sjunkande moral och minskad respekt för auktoriteter bland samhällets lägsta skikt. Brottslingar ansågs ointelligenta, omoraliska och lata. Även fattiga människor och personer från den lägre arbetarklassen möttes av liknande fördomar.

Bonnie Clementsson ger exempel på hur 1800-talets samhälle tedde sig för svenska straffångar, vilka möjligheter och begränsningar de möttes av i sin uppväxt samt hur de upplevde mötet med rättsstaten.

Torsdag, 25 april, klockan 12.00, Trelleborgs bibliotek. Gratis biljett.

Riksbanken, inflationen och den svenska kronan. Får vi det bättre om vi blir fattigare? Lunchföredrag med Fredrik N G Andersson

Under senare år har svenska kronan varit rekordsvag. Aldrig tidigare har vi fått betala så mycket för en euro. Riksbanken ligger bakom en del av försvagningen. De har sänkt kronans värde i förhoppningen att det vi importerar skall bli dyrare därmed inflationen högre. Varför vill de det? Varför vill de att det vi köper i våra butiker skall blir dyrare? Får vi det inte sämre om priserna stiger och kronan tappar i värde? Detta är frågor som Fredrik N G Andersson, docent i nationalekonomi vid Lunds universitet, kommer diskutera under sitt föredrag.

.......................................

Om du vill få e-post med nyheter om alla våra arrangemang så kan du:

Anmäla dig via ett formulär.

Skicka en e-post till arrangemang.bibliotek@trelleborg.se

Logga ut

Språk

Trelleborgs bibliotek

Trelleborgs bibliotek

Anderslövs bibliotek

Anderslövs bibliotek

Gislövs bibliotek

Gislövs bibliotek