Samhällsspegeln (o)

Samhällsspegeln special hösten 2020

Natur & klimat

Från och med tisdagen den 1 september 08:00 kan du köpa eller boka biljetter till höstens arrangemang genom att besöka biblioteket, skicka e-post till arrangemang.bibliotek@trelleborg.se eller ringa till 0410 – 73 31 87. Undanlagda biljetter hämtas ut senast en vecka innan arrangemanget.

Sittplatserna kommer att vara begränsade i antal och utspridda. Handsprit kommer att finnas tillgängligt och biljetter kontrolleras redan vid informationsdisken. Men framför allt kommer det att vara möjligt att se flera av föreläsningarna digitalt.

Mer information finns att läsa här. 

  

Torsdagen den 1 oktober, klockan 12.00, Trelleborgs bibliotek. Gratis biljett.

Bygga vid havet eller lämna det? Lunchföredrag med Johannes Hagström      

Den pågående klimatförändringen leder bland annat till att havsnivåerna stiger. Det för med sig ökad erosion på våra stränder, allt från vacker orörd natur vi använder för rekreation till att vägar och våra bostadshus äts upp eller sköljs bort av havets vågor.

Samtidigt hör vi talas om nya storskaliga projekt där tusentals bostäder ska byggas i det som idag är hamnområden i centrala Trelleborg. Exploateringen av före detta hamnområden sker i många andra städer också, så varför väljer man att bygga just där?

Under föredraget berättas om faktorerna som orsakar havsnivåhöjningen, hur stor den kan bli och om osäkerheten i de prognoser som experterna ger oss. De olika alternativ som finns för att skydda kusten och det arbete som vi i Trelleborgs kommun gör för att anpassa oss till det nya klimatet kommer att presenteras. Avslutningsvis blir det ett resonemang kring de för- och nackdelar som finns med att bygga strandnära bostäder i till exempel Trelleborgs tätort.

 

INSTÄLLT! Torsdagen den 5 november, klockan 12.00, Trelleborgs bibliotek. Gratis biljett.

Klimat, kulturarv och katastrofer – vad vi kan lära från träd. Lunchföredrag med Johannes Edvardsson  

Träds årsringar speglar de klimat- och miljöförändringar som påverkat träden under deras levnad. Dendrokronologi är en vetenskap där man genom att mäta årsringar och koppla samman årsringsmönster från olika träd kan konstruera tidsserier som når tusentals år tillbaka i tiden. Dessa kan användas som dateringsverktyg och för att rekonstruera hur klimatet var långt innan det fanns meteorologiska data eller historiska källor.

I denna föreläsning ges exempel på hur uråldriga trädstammar som hittats i torvmossar kan användas för att datera och studera klimatförändringar under de senaste 8000 åren. Johannes kommer även berätta om hur han skurit med rakblad i konstverk av Van Dyck och Rubens för att bedöma konstverkens äkthet och ålder, samt hur årsringar kan användas för att datera laviner, skred, bränder, vulkanutbrott, miljöförstöring, byggnader, skeppsvrak och arkeologiska artefakter.

 

Torsdagen den 26 november, klockan 12.00, Trelleborgs bibliotek. Gratis biljett.

Forskning i och om polarområdena - vad lär den oss. Lunchföredrag med Björn Dahlbäck

Björn Dahlbäck var tidigare chef för Polarforskningssekretariatet och arbetar nu med miljö- och klimatfrågor.

Han kommer ta oss till både Arktis och Antarktis och berätta om hur forskningen går till och vad den säger framförallt om klimatförändringarna.

 

.......................................

Om du vill få e-post med nyheter om alla våra arrangemang så kan du:

Anmäla dig via ett formulär.

Skicka en e-post till arrangemang.bibliotek@trelleborg.se

Språk