Min lånehistorik

Min lånehistorik

På den här sidan kan du se din lånehistorik. 

Lånehistoriken aktiverar du under sidan Mina uppgifter, under rubriken Bibliotekskort, Lånehistorik, PIN-kod, där finns en kryssruta att bocka i om du vill spara din lånehistorik.

Om du avbockar rutan så tas din lånehistorik bort permanent.

Det är bara du som låntagare som kan se lånehistoriken. Personalen på biblioteken kan inte se den och inte heller aktivera eller avaktivera lånehistoriken. Det kan endast du som låntagare göra här på bibliotekets webbplats.

 

Min lånehistorik

Språk