Lånebestämmelser

Lånebestämmelser

FJÄRRLÅN

Fjärrlån är medier som beställs från bibliotek utanför Trelleborgs kommun. Böcker som redan finns i bibliotekets bestånd fjärrlånar vi inte. Vid fjärrlån är det det lånegivan­de bibliotekets låneregler som gäller.

PÅMINNELSER OCH KRAV

Biblioteket tar ut en förseningsavgift för böcker och övri­ga medier som återlämnas för sent. Barn under sexton år undantas från förseningsavgiften. Denna avgift är 5 kronor per dag och bok/medium. För DVD är avgiften också 5 kronor per dag och film. Detta gäller även barnfilm. För barnböcker utgår ingen förseningsavgift.

När du fått en förseningsavgift spärras ditt kort.

Spärren tas bort när avgiften är betald. Om lånet inte återlämnas trots påminnelser skickas en räkning. Obetalda skulder lämnas till inkasso.

AVGIFTER

Ersättning av förlorat material:

Lånekort: 10 kronor.

Böcker och ljudböcker: 400 kronor/stycket.

Barnböcker och ljudböcker för barn: 200 kronor/stycket.

DVD-filmer: 500 kronor/stycket.

Tidskrifter, musik-DVD: 100 kronor/stycket.

BIBLIOTEKSKORT

Det enda som krävs för att få ett bibliotekskort är att du kan visa upp giltig legitimation. Med bibliotekskortet kan du låna på alla bibliotek i Trelleborgs kommun och använda dig av våra webtjänster.

Alla som fyllt 6 år kan få ett eget bibliotekskort. För barn och ungdomar under 16 år krävs tillstånd av vårdnadshavare. Vårdnadshavare ansvarar för den minderåriges bibliotekskort och allt som lånas på det.

Bibliotekskortet är en personlig värdehandling och du är an­svarig om någon annan använder det. Anmäl genast förlust av kort till biblioteket.

LÅN

Lånetiden för våra böcker är normalt 4 veckor. Lånetiden för tidskrifter är 2 veckor. DVD-filmer lånar du i en vecka.

Som låntagare ansvarar du för att lånade medier lämnas tillbaka i godtagbart skick. Du ansvarar också för att dina lån återlämnas innan lånetiden gått ut.

Du ansvarar för dina lån tills de är avregistrerade.

Du har rätt till fem omlån om det inte är kö på materialet. Omlån gör du på bibliotekets webbplats, genom att ringa, e-posta eller besöka ditt bibliotek.

Förvarning via e-post eller SMS är en tjänst som hjälper dig att komma ihåg lånetiden. Det är dock alltid du själv som ansvarar för att återlämning sker i tid.

Språk

.

Lånekort för barn

Barn behöver målsmans tillstånd för att få ett lånekort. Skriv ut och skriv under och ta med och lämna på biblioteket.

Förbindelse barnlånekort