Lånebestämmelser

Lånebestämmelser

Bibliotekskort

Det första bibliotekskortet är gratis, blir du av med det får du betala en liten summa för att få ett nytt. Det enda som krävs är att du kan visa upp en giltig fotolegitimation. Med bibliotekskortet kan du låna på alla bibliotek och på bokbussen i Trelleborgs kommun. Vi hoppas du får mycket glädje av det!

Du godkänner att du förstår och accepterar bibliotekets lånebestämmelser genom att skriva din namnteckning på kortet. Bibliotekskortet är din personliga nyckel till många av bibliotekets tjänster.

Lånekortet är en personlig värdehandling och du är ansvarig för allt som lånas på ditt kort, även om någon annan använder det. Anmäl genast förlust av kort till biblioteket.

Vid byte av bostadsadress, telefonnummer eller e-postadress skall du meddela biblioteket detta så att dina uppgifter hos oss alltid är uppdaterade.

Alla som fyllt 6 år kan få ett eget bibliotekskort. För barn och ungdomar under 16 år krävs tillstånd av målsman. Målsman ansvarar för minderårigs bibliotekskort och allt som lånas på kortet.

För att kunna utnyttja tjänster via bibliotekens webbplats behövs bibliotekskort eller personnummer och pinkod. Pinkoden får du i lånedisken.

Lån

Lånetiden för våra böcker, CD samt Musik-DVD är normalt 4 veckor.

Lånetiden för tidskrifter är 2 veckor.

Spelfilmer lånar du gratis du i en vecka.

Som låntagare ansvarar du för att lånade medier lämnas tillbaka i godtagbart skick.

När du lånar får du ett kvitto med besked om vad du lånat och sista återlämningsdag. Du har skyldighet att återlämna dina böcker innan lånetidens utgång.

Du ansvarar för dina lån tills de är avregistrerade. Återlämning i bibliotekens bokinkast sker därför på egen risk. Förvissa dig om att dina lån avregistrerats genom att kontrollera uppgifterna om dina lån via bibliotekens webbplats eller genom att kontakta ditt bibliotek.

Om ingen reserverat det du lånat, kan du låna om högst 5 gånger. Omlån gör du på bibliotekets webbplats, genom att ringa, e-posta eller besöka ditt bibliotek.

Om du lämnar din e-postadress eller ditt mobilnummer på biblioteket så får du en förvarning då lånetiden närmar sig sitt slut. Du får också direkt besked när dina reserverade böcker och fjärrlån har kommit.

För att låna i våra låneautomater behöver du antingen bibliotekskort och pinkod eller personnummer och pinkod.

Påminnelser och krav

Biblioteket tar ut en förseningsavgift för böcker och övriga medier som återlämnas för sent. Barn under sexton år undantas från förseningsavgiften. Efter en respit på tre dagar, undantaget spelfilmer, tillkommer en förseningsavgift med 5 kronor per dag och bok/medium räknad från förfallodatum. För spelfilmer är avgiften 10 kronor per dag och film. Detta gäller även barnfilm. För barnböcker utgår ingen förseningsavgift.

Vid försenade lån spärras ditt kort. Spärren lyfts när avgiften är betald. Om lånet inte återlämnas trots påminnelse utgår en räkning för ersättning av förkomna medier, avgifterna betalar du direkt. Obetalda skulder lämnas till inkasso.

Förvarning via e-post eller sms är en extra tjänst som hjälper dig att komma ihåg din lånetid. Det är dock alltid du själv som ansvarar för att återlämningen sker i tid.

Avgifter
Ersätta ett förkommet lånekort: 10 kronor
Utskrift: 2 kronor/A4
Kopia: 2 kronor/A4

Förkomna medier
Böcker och ljudböcker: 400 kronor/styck.
Barnböcker och ljudböcker för barn: 200 kronor/styck.
Spelfilmer: 500 kronor/styck.
Tidskrifter, CD, musik-DVD: 100 kronor/styck.
Språkkurser ersätts med den faktiska kostnaden för återanskaffning.
Daisy: ingen avgift

Boken kommer låntagare är befriade från ovanstående avgifter.

Fjärrlån

Fjärrlån är litteratur som beställs från ett bibliotek utanför Trelleborgs kommun. Vi fjärrlånar gärna, men fjärrlån tar tid och medför personal- och fraktkostnader för biblioteken, så vi ber dig överväga ditt behov noga.

Följande kan inte fjärrlånas:

  • Böcker som redan finns på kommunens bibliotek även om de är utlånade
  • Film
  • Cd-skivor

Det är det lånegivande bibliotekets låneregler som gäller beträffande lånetid och möjlighet till omlån.
Beställning av artikelkopior är gratis. 

Logga ut

Språk Språk

Lånekort för barn

Barn behöver målsmans tillstånd för att få ett lånekort. Skriv ut och skriv under och ta med och lämna på biblioteket.

Förbindelse barnlånekort

Anderslövs bibliotek

Anderslövs bibliotek


Trelleborgs bibliotek

Trelleborgs bibliotek


Gislövs bibliotek

Gislövs bibliotek