Kulturgarantin på biblioteket

Kulturgaranti för barn

En kulturgaranti innebär att barn och elever ska garanteras kulturupplevelser under sin tid i förskola och skola. Kulturgarantin i Trelleborg innebär att alla i åldersgruppen 4 – 16 år garanteras en professionellt producerad kulturupplevelse per läsår.

På biblioteken erbjuder vi en del upplevelser inom kulturgarantin och det finns fler att välja bland på våra museer och på Parken bland annat...

 

Hösten 2017 och våren 2018 på biblioteket

Sagoknuffen för fyraåringar
Alla fyraåringar bjuds på sagostund med bibblans barnbibliotekarier. Har man svårt att ta sig till huvudbiblioteket kan vi komma till förskolan på finbesök. Sagoknuffen erbjuds under april och biblioteket skickar ut inbjudningar.
Frågor? barnavd.bibliotek@trelleborg.se .

Bibliotekets femårsparad
Kommunens alla femåringar får en bok. Den väljs ut i samråd med förskolepersonalen och distribueras av biblioteket.
Man jobbar med boken under läsåret och allt kulminerar i den fantastiska Femårsparaden i maj månad.
Frågor? Telefon: 0410-73 33 58/31 83. E-post: barnavd.bibliotek@trelleborg.se .

Spökjakt för förskoleklasserna på biblioteket
Alla kommunens sexåringar bjuds in till biblioteket för att få Barnens andra bok. Tyvärr har biblioteksspöket gömt böckerna och vi tvingas till spök- och bokjakt genom biblioteket! Ring eller maila för att boka in er! Telefon: 0410-73 33 58/31 83. E-post: barnavd.bibliotek@trelleborg.se . Plats: Trelleborgs bibliotek.

Bokprat för fjärdeklassare
Alla fjärdeklassare garanteras bokprat på biblioteket. Efter bokpratet är bibliotekarien med klassen ute bland hyllorna och hjälper dem som har svårt att hitta, välja eller är osugna på läsning. Ring för att boka. Telefon: 0410-73 33 58/31 83. E-postt: barnavd.bibliotek@trelleborg.se . Plats: Trelleborgs bibliotek 

 

Logga ut

Språk

Trelleborgs bibliotek

Trelleborgs bibliotek

Anderslövs bibliotek

Anderslövs bibliotek

Gislövs bibliotek

Gislövs bibliotek