Hbtq

Hbtq - information

Under 2019 har bibliotekets verksamhet hbtq-certifierats.

 Tre hbtqcertifieringsloggor.

Biblioteken är till för alla. Där vi finns ska du känna dig välkommen, sedd och respekterad oavsett vem du är. Genom vår hbtq-certifiering vill vi få våra besökare att känna sig trygga och inkluderade oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. Certifieringen ger oss anställda bättre förutsättningar för att möta alla medborgare och arbetskamrater utifrån vilka de är.

En hbtq-certifiering är en utbildning med fokus på hbtq-personers livsvillkor, samhällsnormer samt hur dessa normer påverkar hbtq-personers liv och hälsa. Certifieringen tillhandahålls av RFSL och fokuserar på att öka inkludering och normkritiskt tänkande samt förbättra bemötande. 

I certifieringsarbetet ingår att ta fram en handlingsplan för hur vi ska arbeta med hbtq-perspektivet de kommande tre åren. Hbtq-certifieringen ska leda till förändringar i verksamheten och handlingsplanen vägleder oss i det arbetet.

Certifieringen omfattar all biblioteksverksamhet och all personal har genomgått certifieringsutbildningen.

Språk