Hbtq länkar

.

Länkar om hbtq osv.

På denna sida hittar du tips på webbplatser att besöka för att få reda på mer om hbtq i olika sammanhang.

En smal regnbågsflagga.

FPES – Föreningen för transpersoner

FPES är en ideell förening och mötesplats för alla transpersoner. FPES är en förkortning av Full Personality Expression Sweden.

https://fpes.se/

…….

INIS – Intersexuella i Sverige

INIS är en stödförening för alla personer med DSD (Disorder of Sex Development).

http://www.inis-org.se/

………

Lesbisk makt

Lesbisk Makt är en ideell förening vars syfte är att bredda förståelsen och innebörden av begreppet lesbisk samt skapa, sprida och bevara lesbisk kultur och historia i hela landet.

https://lesbiskmakt.nu/

……….

Malmö Pride

Malmö Pride är en ideell förening som förvaltar och utvecklar den årligt återkommande Pridefestivalen ”Malmö Pride”.

https://malmopride.com/

……….

Newcomers – för asylsökande, papperslösa och nyanlända

RFSL Newcomers är ett nätverk för och med asylsökande, papperslösa och nyanlända hbtq-personer i Sverige.

https://www.rfsl.se/verksamhet/newcomers/

……….

Newcomers youth – för unga asylsökande, papperslösa och nyanlända

Newcomers Youth är ett projekt inom RFSL Ungdom som riktar sig till unga nyanlända hbtq-personer och unga hbtq-personer som ska eller har sökt asyl mellan 15 pch 25 år. Det övergripande syftet med projektet är att öka unga newcomers psykiska och fysiska välmående.

https://newcomersyouth.se/

..........

RFSL Malmö

RFSL Malmö är en avdelning inom RFSL. RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, är en ideell organisation vars målsättning är att samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter ska gälla för hbtq-personer som för alla andra i samhället.

https://malmo.rfsl.se/

………..

RFSL ungdom

RFSL Ungdom är ungdomsförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter.

https://rfslungdom.se/

………

Transformering

Transformering.se är en webbplats där RFSL Ungdom och RFSL sätter trans och könsidentitet i fokus. Du kan bland annat hitta information om transbegrepp, rättigheter, relationer samt hur den könsbekräftande vården fungerar.

http://transformering.se/

………

Språk