Förseningsavgifter

Förseningsavgifter

Du får som låntagare vid Biblioteken i Trelleborg betala förseningsavgifter för det som du lämnar tillbaka för sent, det vill säga efter sista återlämningsdatum.

Biblioteket tar ut en avgift för böcker och övriga medier som återlämnas för sent. Barn under sexton år undantas från förseningsavgiften. Efter en respit på tre dagar tillkommer en förseningsavgift med 5 kronor per dag och bok/medium räknad från förfallodatum. Spelfilmer är undantagna från denna regel. För spelfilmer är avgiften också 5 kronor per dag och film. Detta gäller även barnfilm. För barnböcker och övriga barnmedier utgår ingen förseningsavgift.

Om du behöver hjälp med att komma ihåg lånetiden, kan biblioteket skicka ut en förvarning. Denna skickas ut via e-post eller sms innan lånetiden har gått ut. För att det ska fungera måste du lämna dina aktuella kontaktuppgifter till biblioteket. Du kan genom e-post, telefon eller besök kontakta oss för att förnya lånetiden innan den går ut.

Förvarning är en extra tjänst som hjälper dig att komma ihåg din lånetid. Det är alltid du själv som ansvarar för att återlämningen sker i tid!

Vid försenade lån spärras ditt kort. Spärren lyfts när förseningsavgiften är betald. Om lånet inte återlämnas trots påminnelse, skickar biblioteket en räkning på ersättning för förkomna medier. Räkningen kan inte betalas på biblioteket, men förseningsavgifter, som uppkommit för att boken lämnas för sent, betalas över disk på biblioteket.

Obetalda och ouppklarade skulder lämnas till inkasso.

Språk