Boken kommer

Boken kommer

Har du svårt att själv komma till biblioteket eller till bokbussen kan Boken kommer vara en service för dig. Anledningen kan vara t.ex. hög ålder, att du har någon form av funktionsnedsättning eller sjukdom.

Boken kommer är en service som innebär att personal från biblioteket kommer hem till dig med böcker. Detta gäller oavsett om du bor i egen bostad, på särskilt boende eller på gruppboende.

Du har möjlighet att låna olika former av böcker som passar dig. Det kan t.ex. vara talböcker eller storstil eller lättlästa böcker. Du kan också låna tidskrifter och musik på CD.

Genom en talbok kan du lyssna på en bok istället för att läsa den på vanligt sätt. Talböcker är till för dig som har problem med att läsa vanlig tryckt text. Om du är Boken kommer-låntagare skickas talböcker kostnadsfritt hem till dig med post.

En del böcker finns att läsa som storstil. Storstil är böcker som är tryckta med större stil. Lättläst är böcker på lättare svenska.

Om du har frågor om Boken kommer är du välkommen att ringa till biblioteket!

På måndagar mellan klockan 8.30 till klockan 12.00 tar bibliotekarien som har hand om Boken kommer emot samtal om beställningar till Boken kommer. Det är därför lättast att ringa under denna tid om du vill ha svar på frågor om denna service. Telefonnumret som du ringer är 0410- 73 31 88.

Språk