Avgifter på biblioteket

Avgifter på biblioteket

Det är gratis att låna de flesta medier på biblioteket, men vi har ändå en del avgifter. De är samlade på denna sida. För mer information om avgifterna kan du läsa våra lånebestämmelser och information om våra förseningsavgifter.

 

Nytt lånekort: 10 kronor

Utskrifter/kopior: 2 kronor/styck

 

Förseningsavgifter:

Förseningsavgift: 5 kronor/dag/medium 

 

Ersättning för förkomna medier:

Vuxenmedia: 400 kronor/styck

DVD: 500 kronor/styck

Tidskrifter, musik-CD och musik-DVD: 100 kronor/styck

Barnmedia: 200 kronor/styck

Spårkkurser ersätts med vad det kostar för biblioteket att köpa in igen.

 

Arrangemang:

Biblioteket har en hel del arrangemang som en kan gå på.

Vissa är gratis, medan andra kostar att gå på. Om det kostar något eller inte framgår av informationen om våra olika arrangemang som du hittar i vår kalender på webben eller i vårt tryckta program som du kan hämta på biblioteket.

Språk