Tillgänglighet

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur vi uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service med eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Trelleborgs bibliotek

Ingången består av två automatiska dubbeldörrar i glas. Öppningen är 1,3 meter bred. Gångstråket till biblioteket består av en asfalterad plan med en svag lutning mot entrédörrarna, ett ledstråk leder från cykelbanan till entrédörrarna.

Till vänster om ingången ligger Galleriet - utställningshallen, och till höger ligger biblioteket. Informationsdisken ligger på höger sida när man går ner i biblioteket. Mitt emot informationsdisken ligger sagorummet och barnavdelningen. Sen kommer romaner och deckare, och faktaböckerna. Ett brett stråk leder genom hela biblioteket till tidningsrummet.

Det finns en handikapptoalett med ett skötbord, och en vanlig liten toalett. Till vänster när du går in på biblioteket. 

För att beställa färdtjänst säg till i informationsdisken.

Det finns en portabel hörslinga som vi vid behov tar fram.

Ledarhundar i tjänst är tillåtna.

Handikapparkering finns på torget, i närheten av biblioteksingången.

Avdelningen för anpassade medier ligger till vänster om mittstråket i biblioteket.

 

Anderslövs bibliotek

Det finns dörröppnare på ytterdörren.

Handikapptoalett finns.

Ledarhund i tjänst är tillåten.

 

Gislövs bibliotek

Det finns automatisk dörröppnare på ytterdörren.

Handikapptoalett finns strax utanför biblioteksrummet.

Ledarhund i tjänst är tillåten.

Det finns en hiss till andra våningen.

 

Bokbussen

Trapphiss finns.

Ledarhund i tjänst är tillåten.

 

Sök

Språk