Vi erbjuder

Vi erbjuder

På de här sidorna kan du läsa om allt som Trelleborgs bibliotek erbjuder, både det man kan göra på de olika biblioteken och det man kan göra på internet.

Du kan släktforska, ta reda på allt om din släkt och om den värld de levde i, antingen i en dator på biblioteket eller bland böckerna vi har på hyllorna.

Om du inte kan komma till biblioteket för att låna kommer vi till dig med böcker istället.

Föreläsningar, föredrag och andra arrangemang har fått en egen punkt i menyraden, den heter kort och gott Kalender.

Språk

  • Lunchforedrag