Biblioteksplaner

Biblioteksplaner

Vad är en biblioteksplan?

Biblioteksplanen ska vara ett politiskt styrdokument som ska tjäna som ett strukturerat verktyg för politiker och tjänstemän i utvecklingsarbetet med biblioteksverksamheten.

Biblioteksplanen antas för en fyraårsperiod och reviderades 2017. Därefter revideras den vart fjärde år. Arbetet med att uppfylla målen ska pågå kontinuerligt och kommer att utvärderas löpande. Utifrån biblioteksplanen formuleras en verksamhetsplan som syftar till att uppfylla de mål som är satta. Både planen för 2013 -2017 och den för 2018 - 2021 ligger här.

Biblioteksplanen 2013 - 2017 (PDF-dokument, 1.6 MB)

Biblioteksplanen 2018 - 2021 (PDF-dokument, 3,7 MB)

 

 

Språk