Så hanterar vi personuppgifter

Din personliga integritet är viktig. Såhär hanterar vi dina personuppgifter.

Om lagring av personuppgifter

Trelleborgs kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som du lämnar när du ingår låneavtal för bibliotekskort på Trelleborgs bibliotek. Bibliotekskort krävs för att kunna låna böcker och film m.m. (behandling som sker är insamling, hantering, lagring, överföring och radering).

De personuppgifter som behandlas för ändamålet är namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-post. De personuppgifter som behandlas sker med stöd av avtal.

Dina personuppgifter kommer att lagras i vårt verksamhetssystem BOOK-IT. Dina personuppgifter kommer att hanteras av Trelleborgs bibliotek.

Trelleborgs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen och behåller inte personuppgifter du har lämnat in längre än nödvändigt. Personuppgiftsansvarig för denna behandling är Kulturnämnden som kan kontaktas på kulturfritid@trelleborg.se .

Dina personuppgifter sparas så länge du är låntagare. Inaktiva låntagare tas bort vart fjärde år.

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om Dataskyddsförordningen finns på www.trelleborg.se/personuppgifter . Dataskyddsombudet för Trelleborgs kommun nås på dataskyddsombud@trelleborg.se eller 0410-73 30 00.

Sök

Språk