Okänd moder
Barn och mor

Förr var det en stor skam att föda och födas utom äktenskapet. Barnen kallades "oäkta", och det förekom att kvinnorna i hemlighet tog död på det nyfödda barnet och riskerade på så sätt dödsstraff.

1778 tillkom ett kungligt brev, det så kallade barnamordsplakatet, som skulle göra det möjligt för kvinnor att föda anonymt. Så var det ända till 1918, och flera tusen barn föddes därigenom utan att veta vem som var deras mödrar – ”okänd moder” antecknades.

Arkivarie Anna Svenson berättar om detta mörka kapitel i svensk historia.

 

 

Fri entré. Begränsat antal platser.

Föranmälan görs genom att skicka e-post till arrangemang.bibliotek@trelleborg.se eller kontakta biblioteket.

Språk