Från bokstäver till siffror

Från bokstäver till siffror

A blir 1

I samband med att biblioteket i Anderslöv fyttar till nya lokaler, byter vi också klassifkationssystem för våra böcker. Det betyder att vi nu delar in och placerar våra böcker på ett annat sätt än vi gjort innan.

Du kommer märka det främst på böckernas rygg. Tidigare har böckerna haft bokstavskoder på ryggen. Nu får böckerna siffror i stället. Det gäller framför allt fakta-böckerna.

 
Detta nya siffersystem kallas för Dewey decimalklassifkation eller kort och gott Dewey.
Dewey är internationell standard och underlättar samarbeten mellan olika bibliotek.

Att alla har samma system är bra för både användare och personal. 
Det finns mycket att säga om bibliotekens klassifkationssystem. Om du är intresserad, är du varmt välkommen med frågor och funderingar!

bibliotek@trelleborg.se

anderslov.bibliotek@trelleborg.se

Språk