Lunchföredrag: EU och rättsstatsprincipen
Lunchföredrag: EU och rättsstatsprincipen

Rättsstatsprincipen är ett centralt demokratiskt värde inom EU. Den anger hur makt fördelas mellan lagstiande organ och domstolar. 

Jörgen Hettne är professor i juridik och föreståndare för Centrum för Europaforskning vid Lunds universitet. 
Arrangemanget är ett samarbete med Europa Direkt, Lund

Språk