Biljetter och bokning

Biljetter och bokning

Här hittar du information om biljetter och bokning till bibliotekets arrangemang.

Bibliotekets arrangemang är gratis om inget annat anges.
Vid inträde är
• ordinarie biljettpris 120 kr.
• biljettpris med Trelleborgs Allehandas Lustkort 100 kr.
Obs! Tänk på att det krävs biljett även till arrangemang som är gratis.


Biljetter till bibliotekets arrangemang kan förbeställas på:
arrangemang.bibliotek@trelleborg.se
Biljetter till arrangemang för barn och unga kan förbeställas på:
barnochunga.bibliotek@trelleborg.se


Förbeställda biljetter hämtas senast en vecka före arrangemanget. Till varje arrangemang på Trelleborgs bibliotek finns ett begränsat antal platser.
Sagostunderna på biblioteket är gratis och avsedda för barn 3–5 år, samt medföljande
vuxna. Minst 5 och max 25 barn per sagostund. Obs! Endast föranmälan. Anmälan till sagostunderna: barnochunga.bibliotek@trelleborg.se


Fast hörslinga finns installerad på Trelleborgs huvudbibliotek.

Covid 19-pandemin
På Trelleborgs bibliotek följer vi noga Folkhälsomyndighetens direktiv och Trelleborgs kommuns
rekommendationer när vi genomför våre publika arrangemang. Allt för att begränsa
smittspridningen i samhället under pandemin. Förutsättningarna för våra arrangemang kan
därför snabbt ändras. På bibliotektes hemsida anslår vi om det blir inskränkningar i programverksamheten,
eller om något arrangemang måste ställas in.

Kontakt:
0410 - 73 31 80
bibliotek@trelleborg.se

Språk