Anpassade böcker

Anpassade böcker

På biblioteken finns hjälp för dig som har svårt att läsa tryckta böcker. Vi har böcker med stor stil, lättlästa böcker, lättlästa böcker med CD samt talböcker.

Har du problem eller svårigheter att läsa vanliga tryckta böcker har biblioteken några alternativ att erbjuda dig.

Talböcker

Talböcker gör det möjligt att ta del av en bok genom att lyssna på den istället för att läsa den på vanligt sätt. Talböcker kan lånas på bibliotek av personer med någon form av läshinder eller annan funktionsnedsättning som gör det svårt att läsa tryckta böcker. Man behöver inte visa intyg på att man har ett läs- eller synhinder eller annan funktionsnedsättning som gör det svårt att läsa tryckta böcker för att kunna få låna talböcker.

Egen nedladdning

Har du ett läs- eller synhinder som gör att du är berättigad att ta del av talböcker kan du få ett eget loggin, som gör att du själv kan ladda ner talböcker från Myndigheten för tillgängliga mediers katalog, Legimus. För att få ett eget loggin vänder du dig till biblioteket och bokar tid för att registrera dig för det som kallas Egen nedladdning. Du kan läsa mer om Egen nedladdning och hur det går till på Myndigheten för tillgängliga mediers (MTM) webbplats mtm.se

Storstil och lättläst

Storstil är böcker tryckta med extra stor stil för dig som har behov av tydligare text. Lättläst är böcker som är skrivna på en lättare svenska. 

Språk